Navigace

Obsah

 

 

ODPADY

 

Zastupitelstvo obce s platností od 3.2. 2016 odsouhlasilo mobilní svoz plastů. Plasty budou sváženy vždy 1. středu v měsíci v dopoledních hodinách. Uzavřené pytle z plasty mohou občané dát na místo, kde jsou odváženy popelnice s komunálním odpadem. 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude probíhat 29. - 30. 5. a následně 13. - 14. 11. 2020. Jediné svozové místo bude obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.

Pátek               29. 5.   od 15:00 do 17:00 hodin

Sobota            30. 5.   od   9:00 do 11:00 hodin

 

Pátek               13.11.  od 15:00 do 17:00 hodin

Sobota            14.11.  od   9:00 do 11:00 hodin

 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad je možné odevzdat do svozového místa pouze v těchto termínech. Odkládání odpadu ke skladu mimo výše stanovené dny je zakázáno.

 

SBĚR PAPÍRU

Letos bude sběr papíru probíhat ve stejném termínu jako svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Papír je možné odevzdat v pátek i v sobotu současně s nebezpečným a velkoobjemovým odpadem v obecním skladu. V případě většího množství je možné po domluvě nachystat svázaný papír u svého domu a poté bude odvezen zaměstnanci obce. Výtěžek ze sběru papíru bude ponechán základní škole.

 

SBĚR ŽELEZA

V měsíci červnu bude obec provádět sběr starého železa, termín bude upřesněn v dalším čísle občasníku.