Navigace

Obsah

 

 

ODPADY

 

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2022 došlo k navýšení poplatku za odpad na 700 Kč za osobu. Důvodem jsou zvýšené náklady ze strany svozové firmy LIKO Svitavy a.s.. Ostatní výše poplatků zůstává beze změn. Poplatky je možné platit od 1.2. do 30.4. na obecním úřadě, případně převodem na účet obce č. 1283364369/0800, ovšem po odsouhlasení částky s účetní obce 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v roce 2022 bude probíhat 27. - 28. 5. a následně 11. - 12. 11.  Jediné svozové místo bude obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.

Pátek               27. 5.   od 15:00 do 17:00 hodin

Sobota            28. 5.   od   9:00 do 11:00 hodin

 

Pátek               11.11.  od 15:00 do 17:00 hodin

Sobota            12.11.  od   9:00 do 11:00 hodin

 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad je možné odevzdat do svozového místa pouze v těchto termínech. Odkládání odpadu ke skladu mimo výše stanovené dny je zakázáno.

 

SBĚR PLASTŮ

Zastupitelstvo obce s platností od 3.2. 2016 odsouhlasilo mobilní svoz plastů. Plasty budou sváženy vždy 1. středu v měsíci v dopoledních hodinách. Uzavřené pytle z plasty mohou občané dát na místo, kde jsou odváženy popelnice s komunálním odpadem. 

 

SBĚR PAPÍRU

Letos bude sběr papíru probíhat ve stejném termínu jako svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Papír je možné odevzdat v pátek i v sobotu současně s nebezpečným a velkoobjemovým odpadem v obecním skladu. V případě většího množství je možné po domluvě nachystat svázaný papír u svého domu a poté bude odvezen zaměstnanci obce. Výtěžek ze sběru papíru bude ponechán základní škole.